Zware houwitser van 42 cm. Oorspronkelijke deknaam: „Kurze Marine Kanone". Latere officiële designatie: „42 cm Mörser 42L12 (M-Gerat). Roepnaam: „Dicke Berta" of „Fleissige Berta". Gewicht in vuurstelling Gewicht projectiel Gewicht explosieve lading Dracht Constructeur Mobiliteit 35000 kg 810 kg 100 kg 9300 m Prof. Rausenberger, technisch leider van de Fa. Krupp. In 4 vervoerslasten, die ieder worden getrokken door 1 tractor of 9 paarden. Het „Parijs Kanon" in het woud van Crépy-Fourdrain. Dit stuk werd eveneens ontworpen door Prof. Rausenberger, en gebouwd door Krupp-Essen. De bediening bestond uit 60 man, veelal leden der oorlogsmarine, terwijl het geheel onder commando stond van „Kontre-Admiral Rogge". methode, waarop de klemringen op de schietbuis zijn aangelegd. Deze be vestiging en steunaanzet luistert immers zeer nauw, daar onder geen beding de natuurlijke slingering der vrijdragende schietbuis mag worden verstoord. De slingeringen en vibraties worden door iedere constructeur meer gevreesd dan sterk opgevoerde gasdrukken. b) Volgens welke methode en berekening werd elke volgende granaat aangepast aan de variërende inwendige dimensies van de door uitrekking, inbranding en erosie snelwijkende loopziel en verbrandingsruimte Na 70 schoten was de loop onbruikbaar en was vervanging van de kernbuis noodzakelijk. c) Werd er een bruikbare methode ontwikkeld tot normalisatie van de schoots- hoeken, ondanks de vele variërende elementen, die in de berekeningen moesten worden verwerkt In tegenstelling tot de conventionele projectiel- banen moest in dit bijzondere geval aard-curvatuur en aard-rotatie wel in de schootstafelberekening worden ingevoerd. d) De constructeurs waren zonder twijfel bekend met het Puff- en het Gerlich- principe, waarbij door toepassing van projectielen met spiegels en manchetten in combinatie met geheel of gedeeltelijk conisch geboorde lopen aanzienlijk hogere snelheden kunnen worden bereikt. Zijn deze principes toegepast e) Op welke wijze werd de betrouwbaarheid der granaatbuizen tot de volle 100% opgevoerd Blindgangers moesten immers ten koste van alles worden voorkomen, daar deze vele kostbare geheimen zouden kunnen prijsgeven. f) De zo moeilijke beoordeling van de atmospherische en meteorologische in vloeden bleken ook hier op juiste wijze te zijn geschied, ondanks de afwij kende karakteristiek van de projectielbaan, die voor een belangrijk gedeelte parabolisch door de ijle en ijskoude stratosfeer voert. g) Op welke wijze verkreeg de ongetwijfeld zeer volumineuze voortdrijvende lading zijn zo onmisbare verbrandingsprogressie Het geleidelijk conische verloop der ongewoon lange schietbuis wijst op~èen relatief vlakke gasdruk curve, die zelfs met de moderne buskruitsoorten nog niet te realiseren is. Het is niet aan te nemen, dat de betrokken constructeurs een praktische toepassing zouden hebben gevonden van het aan een later tijdstip toegeschreven 2-traps- kamerstuk waar - laboratorisch - projectielsnelheden van 4.000 m/sec. en zelfs hoger werden bereikt. h) Welke camouflage-, maskerings- en misleidingstechnieken zijn hier gevolgd Alle geschutsopstellingen, totaal drie, lagen ruim binnen het bereik van de franse artillerie en de daarbij ingedeelde of daarmede samenwerkende licht en geluidmeetdiensten en luchtverkenningsafdelingen. De positie van deze super-vuurmonden werd nimmer ontdekt. Gezien het eindresultaat - van de 302 granaten vielen er 183 binnen de oude wallen van het stadscentrum is op al deze vragen - en nog vele andere kenne lijk een bruikbaar antwoord gevonden. Het zal slechts aan enkelen bekend zijn, dat ook Engeland zich destijds intensief bezighield met de vervaardiging van een dergelijk lange-afstandskanon. Ook hier werd met een 118 kg zwaar projectiel van ongeveer 20 cm een schootsverheid nagestreefd van 125 km. Dit projectiel werd door een eenzame ooggetuige, de 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 22