Samenstelling van het bestuur 4 Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard, de Prins der Nederlanden Pag. Dê 17e eeuwse 'Amsterdamse Rustingen' door Drs. R. B. F. van der Sloot 41 Terugontvangen exemplaren vaandelcollectie 32 Uniformen ^2 Verworven aanwinsten gedurende 1965 Installatie omroepapparatuur Museumvoorwerpen Afd. I Oude Wapens' (vroege Middeleeuwen tot 1840) 44 Afd. II 'Nieuwe Wapens' (1840 - 1940) 45 Afd. Ill Uniformen, vaandels, vlaggen, distinctieven, uitrustingsstukken en prentencollectie' 45 Afd. V 'Studieverzameling Militair Materiaal' Stumima, Armamentarium Delft (1940 - heden) 49 Bibliotheek 49 Alfabetische naamvermelding van schenkers en bruikleengevers 52 Financieel overzicht Stichting 'Vrienden van het Legermuseum' 54 Slotwoord door C. J. Valk 55 Het bestuur was ultimo 1965 als volgt samengesteld: M. R. H. Calmeyer, Luitenant-Generaal van de Generale Staf b.d., vm. Staatssecretaris van Defensie. C. J. Valk, Luitenant-Generaal der Artillerie b.d., Adjudant in buitengewone dienst van H. M. de Koningin. Jhr. Mr. F. H. van Kinschot, oud-Burgemeester van Leiden. Jhr. Mr. P. Th. Six, Advokaat en Procureur. P. Dregmans, Raadadviseur in Algemene Dienst bij het Minis terie van Defensie. Mr. Ch. L. M. Schaepman, Administrateur bij het Ministerie van Defensie. Door Z. E. de Minister van Defensie aangewezen leden: De Inspecteur der Opleidingen, Brigade-Generaal der Artillerie W. A. Feitsma (functioneel lid). P. Dregmans, hiervoor reeds als penningmeester genoemd. Overige leden: Jhr. Mr. G. W. van der Does, Landsadvokaat. Dr. F. G. de Wilde. D. F. Lunsingh Scheurleer, Rijksinspecteur voor roerende monumenten. Mr. J. V. M. Hellegers, Directeur Personeelszaken van de Koninklijke Sphinx- Ceramique te Maastricht. Mr. C. H. Evers, Directeur Rotterdams Nieuwsblad, (sedert medio 1965). Erelid Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Plv. Secretaris 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 9