OPLEIDING EENER COMPAGNIE IN DEN VELDDIENST Methode van onderricht ten gebruike bij het Voorschrift op den Velddienst voor het Ned.-Ind. leger. Inleiding. In den Militairen Spectator, jaargang 1885, namen wij met belang stelling kennis van een artikel „Opleiding eener compagnie in den „velddienst" en als mede belast met de militaire opleiding der ge wapende Pupillen te Gombong, maakten wij ons volgaarne de daarin gegeven wenken, in zooverre zij voor Indië zijn op te volgen, ten nutte. Von Waldersee. Die Methode sur kriegsgemaszen .Ausbildung der Infanterie und Hirer Führer im Ftlddienste; Von Mirbach TJeber die Ausbildung der Kompagnie im Felddienst en het Fransche Velddienstreglement: L'Instruction sur le service de V Infanterie en campagne van 1885 dienden ons mede tot vraagbaak. Gebruik makende van de ods ten dienste staande bronnen, volgden wij nu gedurende een paar jaar eene methode van onderricht, die wij hier weergeven, in overeenstemming gebracht met het „Voor schrift op den Velddienst", de „Voorschriften voor het gevecht van „en het houdeu van oefeningen bij de Infanterie" en de „Exercitie- reglementen" (1). Het eerste onderricht, aan den recruut te geven, het exerceeren uit de recrutenschool, het bajonetschermen, enz., geeft hem vaardigheid in de behandeling van zijn wapen, oefent zijn spieren, vestigt krijgs- (1) M. verwijst naar paragrafen in de Methode R. S. Recrutenschool; V. Q-. het Voorschrift voor het gevecht; V. O. 7) n Voorschrift tot het houden van oefeningen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 126