138 wacht N°. 1 bedreigt. De veldwachtcommandant handelt als in 186, alin. 2. Schijnvijand gaat tot den aanval overde wachtcommandant versterkt de posten, vormt een tirailleurlinie en houdt een gedeelte als soutien achter 186, alin. 3); schijnvijand dringt op en nood zaakt veldwacht N°. 1 terug te trekken. Zulks geschiedt zoo lang zaam mogelijk 186, alin. 4); veldwacht N°. 2 doet een aanval in de flank van den vijand 186, alin. 7); de gedetacheerde post houdt zijne positie. Schijnvijand wordt teruggeslagen. De posten en wachten hei nemen hunne plaatsen; een paar patrouilles blijven den vijand in het voorterrein observeeren. 64. De oefening (63 M.) te herhalen, doch veldwacht S°. 2 doet geen flankaanval. Beide veldwachten ontvangeu den last op het voor postendetachement terug te trekken. Het voorpostendetachement bezet zijne stellingen, de veldwachten worden opgenomen, tegenaanvalschjjnvijand wijkt, vervolging door een paar patrouilles 186, alin. 8). De veldwachten herstellen zich in de verlaten positie. 65. Het zal den leider der oefeningen niet moeielijk vallen, deze op bovenvermelde wijze nuttig en tevens aangenaam te doen zijn en daarin de gewenschte afwisseling te brengen. Hij wake er echter streng tegen dat geen onnatuurlijke toestanden geboren worden en de oefeningen niet ontaarden iu Vechtertje spelen De goede keuze van terrein en eene behoorlijke voorbereiding van het kader zullen daartegen een voorbehoedmiddel zijn. Gom,bong, Mei 1887. M. C. Sitsen. Slot volgt.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 147