164 middel zou zijn om de zaak der defensie op de lange baan te schuiven. Na de nadere verklaringen van den Minister mogen wij hopen dat daarvoor van zijne zijde geene vrees behoeft te bestaan. Blijken de te ontvangen projecten voor uitvoering vatbaar, dan zullen de IIH. Kielstra en Rooseboom ons stellig bij de debatten hunne deskundige meening daaromtrent niet onthouden. G. J. Van Kooten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 173