212 Ontmoeting met den vijand. Gedragregels der doorzoeking spatrouilles. (9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 129). Behandeling van 123. 102. De doorzoekingspatrouilles ontdekken den vijand of ontmoeten personen, die van 's vijands zijde komenzij moeten melden. Hoe geschiedt dat melden? Door teekens, schieten en rapporten. De oefening wordt dus ingeleid met behandeling van 123. 103. Omtrent het melden wordt den recruten in herinnering ge- bracht, dat bij den marschveiligheidsdienst in hoofdzaak doorgaat wat hun als dubbelpost werd geleerd De natuurlijke manierom vijand te meldenis schieten. 103. Yon Mirbach zegt ongeveer: „Het schieten op een ver verwijderde vijandelijke afdeeling kan nut teloos zijnhet vuren over het algemeen streng te veroordeelen, omdat „daardoor alles den vijand verraden wordtis veel onoordeelkundiger. „Er wordt bij de vredesoefeningen te veel wegkruipertje gespeeld. „In de uiterst zeldzame gevallen, dat niet geschoten mag worden, „b v. op hinderlaag of bij een overvalling, wordt het schieten te „voren uitdrukkelijk verboden. „Is de soldaat, als hij den vijand erkend heeft, niet zeker, of hij „mondeling melden of schieten zal, zoo moet hij in alle omstandigheden „tot schieten besluiten Te vroeg kan niemand schaden, maar te laat „schieten, of uit angst verkeerde voorstelling der zaak te geven, of uit „onzekerheid geheel en al niet te vuren, kan den gesloten troep, die geen „vijand vermoedt, in gevaar brengen. »Eene geoefende patrouille, die b. v. op verren afstand eene staande, „of zijwaarts of terugtrekkende vijandelijke afdeeling ziet, zal weten „dat vuren op dien afstand geen doel heeft en het dus van zelf nalaten." 105. Aldus ook het geval, bedoeld in punt 11 129; de vijand is ver genoeg om de melding te doen geschieden anders dan door „schieten"; de patrouille, die waargenomen heeft, gebruikt het teeken „de vijand wordt gezien" en wijst „de richting" aan (punten 1 en 2 123). 100. Punt 12 §129 behandelt het geval, dat door „vuren" gemeld O O

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 221