254 - Worden nu in de Ie linie ingedeeld 24 Eur. en 6 Inl. kanonniers, in de 2e linie 15 18 bij de reserveaffuiten 3 3 dus totaal 42 27 dan blijven in reserve in de 2e linie 32 13 Bij den smidswagen vindt men ingedeeld1 werkman (smid) en 1 Inl. kanonnierbij den voorraadwagen daarentegen 2 werklieden (zadelmader en wagenmaker) en 4 Inl. kanonniers. Deze indeeling schijnt mij niet doelmatig; biedt het terrein moeielijkheden aan en moeten b. v. de ophoudrepen gebruikt worden, dan heeft men bij den smidswagen evengoed personeel noodig als bij den voorraadwagen. Door bij den smidswagen 3 en bij den voorraadwagen 2 Inlandsche kanonniers te plaatsen, heeft men bij beide voertuigen gelijk personeel. De bij smids- en voorraadwagen ingedeelde reserve stukrijders moeten niet bij den bagage- doch bij den gevechtstrein zijn ingedeeldzij dienen bij de hand te zijn om buiten gevecht gestelde stukrijders uit de eerste of tweede linie te kunnen vervangen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de reservepaarden. De cijfers 8 en 3 aangevende het aantal rijpaarden in lc en 2e linie, zijn foutief; dit moet zijn 7 en 4. De eerste linie heeft aan rijpaar den 6 stukscommandant- en 1 trompetterspaardde tweede linie 3 geleiders- en I trompetterspaard; alzoo totaal 7 en 4. Ten gevolge hiervan moeten de cijfers, welke het totaal der paarden in eerste en tweede linie aangeven, niet zijn: 44 en 39, doch 43 en 40. Wat het materieel betreft, reeds in een noot werd gezegd hoe een indeeling in slechts 3 liniën noodig is, doch alsdan de gevechtstrein, ter wille van zijn samenstelling uit voertuigen en draagbare munitie- kisten, in 2 échelons diende gesplitst te worden evenzoo hoe juist daarom de oude indeeling in 4 liniën gemakshalve werd verkozen, mits sléchts altijd de 2e en 3e linie te zamen als gevechtstrein worden beschouwd. Met de indeeling van draagbare munitiekisten bij een veldbatterij kan menigeen zich niet vereenigenik voor mij heb die indeeling al tijd een gelukkige gedachte genoemd. Die gedragen munitie, mits gescheiden van de gekoppelde voorwagens, belet de veldbatterij niet

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 263