274 Was het touw van te voren goed gerekt geworden, dan zou de indringing waarschijnlijk voldoende gebleken zijn. Uit de hierboven beschrevene proeven valt af te leiden dat de „fougasses instantanées", op deze wijze toegepast en ingericht, kunnen dienst doen als hulpmiddel tot het overbrengen van een touw en het daardoor in het leven roepen van een gemeenschap over een rivier of ravijn, waarvan de overzijde met gewone middelen niet of moeielijk te bereiken is. Heeft men de beschikking over een bom, dan zou men van den goeden uitslag vrij zeker kunnen zijn; bij het gebruiken van een steen is men meer afhankelijk van de gesteldheid hoofdzakelijk van het al of niet begroeid zijn van den overkant. De eene, gedeeltelijk gelukte proef met een aangepunt stuk hout, stelt niet in staat om een gegrond oordeel over dit soort projectiel uit te sprekennadere proeven zullen hieromtrent moeten worden genomen. De voor de toepassing van deze fougassen benoodigde spiegel zal te velde gemakkelijk kunnen worden samengesteld uit het hout der bij elke colonne meegevoerde kisten. Uit het verstar/ der pract. oef. hij het korps genietroepen1886).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 283