287 steeneu manege te Salatiga? Salatiga is m. i. voor die proef de aangewezen plaats, omdat de oefeningen van een veld-eskadron niet mogen opgeofferd worden aan de africhting van jonge paarden, waardoor het 3° veld-eskadron tot een 2° depot-eskadron zoude worden gemaakt. Jhr. L. D. C. De Laknotj, 1° luit. der cavalerie. Batavia.Tuli 1887.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 296