6. Bij het vuren uit het ïfederlandsche geweer klein kaliber hebben de rechthoeken, waarin alle schoten vallen, do volgende afmetingen: Op 100 M. 0.25 5. 1. hoogte 0.3 M. breedte. O O CM n 0.70 11 0.5 300 1) 1.— W 0.8 O O 11 1.35 11 1.1 500 11 2.30 11 1.7 600 11 2.50 11 9 9 -j 700 n 3.20 ,j 2.7 800 4.40 V 3.5 w 000 li 5.20 55 41) gevraagd langs graphisehen weg de afmetingen van die rechthoe ken aan te geven voor do tusschenafstanden 150, 250,350 enz. M. (J uur). Fransch. Ecu opstel te maken over een der volgende onderwerpen: 1 Marsckdiscipline en gezondheidsmaatregelen, op marsch en in liet bivak te nemen. 2°. Prins Maurits van Oranje. 3°. Verpleging van troepen in het garnizoen en te velde. (U uur). Lezen en vertalen. Duitscli. Een opstel te maken over een der volgende onderwerpen 1°. De nieuwe uniform voor het Indisch leger. 2°. De voeding van den Indischen militair. 3°. Het militaire transportwezen. (1| uur). Lezen en vertalen. Engclsch. Een opstel te maken over een der volgende onderworpen 1°. Het leven van den lnlandschen soldaat in het kampement. 2°. De militaire cautine. 3°. De krijgstucht. (1 uur). Lezen en vertalen. Beschrijvende meetkunst. 1. Een borstwering van gegeven profiel is afgesneden door een vlak,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 305