208 Indien nu AD =10 M., AB 8 M. en hoek DAB 65° 22'30" is, vraagt men naar de ligging der punten E, F, Gr en H ten opzichte van de punten A, B, C en D. (I uur). 2. Een stuk land, in den vorm van een rechthoekigen driehoek, heeft een omtrek van 4000 M. Uit den rechten hoek loopt een sloot van 500 M. lengte loodrecht naar de schuine zijde. Gevraagd te berekenen de zij den van den driehoek, (j uur.) 3. Yan een eiland is de kustlijn vrij nauwkeurig in kaart gebracht; op die kaart wil men een bergtop P inteekenen. Daartoe wordt langs de kust een horizontale bazis AB van 3000 M. gemeten, benevens de hoeken BAP 55°17'25" en ABP 63° 12'10" waaronder men uit elk der punten A en B den top P en het andere punt ziet. Indien nu ook de élévatiehoek PBP' 15" 20' 18" gemeten wordt, vraagt men de projectie P' van den bergtop te bepalen, (f uur). 4. Om de hoogte van een ontoegankelijken toren AB, die op een hellend terrein staat, te berekenen, heeft men van uit een liooger gelegen punt C gemeten, dat de elevatie van CA 25"4'15" en de dé- pressie van CB 8°20'4" bedraagt en tevens den hoek BCD =49" 12'10' naar een ander punt D, dat op 50 M. van C verwijderd is. Indien men nu in D voor den hoek CDB vindt 65°23'55", hoe hoog is dan dotoren? (J uur). 5. Om den afstand te vinden, waarop (tig. 1) twee ontoegankelijke punten A en B van elkaar verwijderd zijn, heeft men gemeten de lijn CD 75 M., terwijl in C en D bepaald zijn de hoeken lig. 1. 4 B ACD 91 "12' 45" ADC 46°28' 50" BDC 22»7'25" BCD 144» 18' 30". Gevraagd naar den afstand AB. (1 uur). Tactiek. 1. Welke formatie heeft bij veldbataljons een Eur., Amb. en Inl. compagnie; welke frontbreedte en diepte heeft oen Eur. compagnie in bataillc en een lal. compagnie in open sectiecolonne; in welken tijd komt de laatste met den gewonen pas voorwaarts in bataille? (20 min.) 2. Welke breedte en diepte beslaat het bataljon met gesloten compa gniescolonnes in linie (compleet volgons formatie en alle compagnieën be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 307