209 sehouwd als Inlandsche); lioe en in welken tijd wordt uit dezen vorm de bataljonscolonne rechts geformeerd; hoe diep is deze; hoe komt het bataljon uit den laatsten vorm voorwaarts in massa; welken weg en in hoeveel tijd leggen hierbij de 2° en 3e colonne af en welke ruimte neemt de massa in? (10 min). 3. Beschrijf de opstelling eener batterij veldartillerie in bataille en in batterijwelke breedte en diepte hebben deze opstellingen ongeveer Be schrijf de verschillende colonnes der batterijwelke diepte heeft de co lonne met stukken? (20 min). i. Hoe geschiedt de aanval van een eskadron cavalerie in gesloten en in verspreide orde; hoe wordt de aanvalsvorm naar het doel geregeld (i uur)- 5. Hoe wordt het verdedigend gevecht der compagnie gevoerd? (J uur). 6. Wat is marschdiscipline, hoe en waarom moet de handhaving daar van verzekerd worden (J uur). 7. In de omstreken van Bekassie zijn ernstige onlusten uitgebroken; alle Europeanen en Chineesche landheeren zijn daar vermoord; volgens stellige berichten is een bende van een 250tal opstandelingen over Poeloe-Gadong langs den rechteroever van de Soentar op marsch gegaan naar Gedong Roebo, om 's nachts met lichte maan van die zijde de oostelijke wijken van Weltevreden binnen te dringen en te trachten onder de Europeanen een slachting aan te richtenzendelingen zouden reeds in de omliggende kampongs zijn aangekomen, om de bevolking tot aansluiting aan de beweging over te halen. 's Namiddags om 5£ uur wordt op dat bericht de 1° compagnie van het 9e Bat. Infanterie, in garnizoen te Weltevreden, gealarmeerd 13°/0 van de sterkte volgens formatie kan, als niet beschikbaar, niet uitrukken en 5°/0 is in garnizoensdienst. De commandant der compagnie krijgt na mededeeling van het voren staande den last, zoo spoedig mogelijk Gedong Roebo te bereiken en te be zetten en den rivierovergang aldaar te bewaken en te verdedigen. Na het uitreiken van 50 patronen per man wordt om 5J uur langs gang Kemayoran afgemarcheerdaan den N. O. uitgang van dessa Kemayoran wordt de troep plotseling beschoten van uit Gedong Roebo en voorliggende kampongs; de muitelingen worden vandaar verdreven, het doel van den tocht wordt bereikt, bezet en het bivak betrokken. Wordt gevraagd het rapport van den compagniescommandant, dat deze zoo spoedig mogelijk na het betrekken van het bivak, het trefien van de noodige regelingen en maatregelen, aan zijn chef te Weltevreden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 308