307 2C garnizoensbataljon, eene grootere bezetting en meer officierswonin gen, zooals reeds in 23 werd medegedeeld. Verder is op sommige posten het aantal officieren uitgebreid met een officier van gezondheid of een artillerieofficier, ook wel met beiden. Een artillerieofficier (of adjudant-onderofficier dienstdoende officier) is geplaatst op alle posten, die met een 12 cM. Achterlaadkanon zijn bewapend. Die posten zijn: Roempit, Lampermej, Lambaroe, Lam- peneroet, Ketapan-Doewa, Lamdjamoe en Lamjong. Een officier van gezondheid is geplaatst te Lamjong, Lambaroe en Ketapan-Doewa; op die posten bevindt zich ook een ziekenzaal 3e kl. Het eerste garnizoensbataljon, waarvan de staf te Oleh-leh is ge vestigd, voorziet de posten Lamtih t/m Ketapan-Doewa; het tweede garnizoensbataljon de overige posten. Op die posten, waar een der bastions met een 12 cM. Achterlaad kanon is bewapend, is het andere bewapend met een 8 cM. Veld; de andere posten hebben één stuk van laatstgenoemde soort op elk bastion. De grootste soort posten wordt gecommandeerd door een kapitein; de beide andere soorten door een luitenant. De stormvrijheid is verkregen door eene palissadeering ter hoogte van 2.652.80 M., geflankeerd uit de bastions en voorzien van een horizontale ijzerdraadversperring van 8 M. breedte. Achter die palissadeering bevindt zich een rondloopend banket, ter hoogte van 1.20 M. beneden den bovenkant; de schutters vuren dus over de palissadeering heen. Ook het geschut vuurt over bank in de bastions, waar een kanon van 8 cM. Veld is opgesteld, worden de kanonniers gedekt door een dubbele rij verschuifbare ijzeren blinden in de bastions, bewapend met den 12 cM. Achterlaad, biedt de bas- tionspalissadeering voldoende dekking aan. De accessoires bevinden zich buiten de versterking, omringd door een ijzeren hekwerk en bewaakt door een post in een verhoogd schilderhuis. Bovendien liggen in de linie een viertal blokhuizen, die door een nabijgelegen post van een dagelijks af te lossen bezetting worden voorzien. Na deze algemeene aanteekeningen zullen wij de verschillende onderdeelen meer en detail behandelen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 316