349 Is het 119) niet noodig aan te geven, hoe het kapmes vast te houden? Waarom wordt de looppas alleen bij den frontmarsch beoefend? Ook bij den marscli uit de flank kan het toch noodig zijn, dien pas aan te nemen. In de derde afdeeling 132) wordt dit dan ook anders geleerd. Wel zou de afstand tusschen de manschappen, die van borst tot rug slechts 35 cM. bedraagt, daarbij vergroot moe ten worden, maar dit is evenzeer noodzakelijk voor het uitvoeren van handgrepen gedurende den flankmarch. Hierop komen we nader terug bij de beschouwingen over de derde afdeeling. Dat het geweer ook bij den looppas anders dan omlaag gedragen kan worden, wordt in §147 geleerd. Het commando „Om te vuren halt" komt in het nieuwe reglement niet meer voor. Daar de Commissie geene toelichtingen bij het reglement gegeven heeft, kan men naar de reden daarvan slechts raden. Er zijn nu twee commando's noodig om hetzelfde uit te voeren, indien met geladen geweren gemarcheerd wordt. Mis schien heeft de Commissie overwogen, dat liet zelden voorkomt, zoo spoedig vuur te moeten geven, maar toch kunnen die gevallen zich voordoen, b. v. bij patrouilles, escorten en konvooien, die plotseling op den vijand stuiten, en dan is elke tijdwinst belangrijk. Wel is waar zullen de manschappen dan uit eigen beweging dikwijls vaardig- maken, maar juist dit moet voorkomen worden, om de troepen goed in de hand te houden; niets mag plaats hebben buiten het commando van den aanvoerder. Daarom zouden wij er voor zijn, het vervallen commando te behouden. G. P. SOETERS. Wordt vervolgd.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 358