355 zeer licht en goedkoop is, op de volgende wijze moet zijn ingericht: Aan een stuk blauw singelband, b. 0.085M., wordt aan het eene einde een zachte Lr. kap bevestigd met 2 gespen, b. 0.021 M.het andere einde wordt voorzien van 2 Lr. stooten mee gespdoorngaten. Deze stooten zijn op een Lr. belegstuk aangebracht, dat dezelfde breedte heeft als de singel en 1. 4 dM. is. Op dat belegstuk zijn 4 Mg. ringen aangebracht, waarvan 2 zich nabij het uiteinde bevinden en 2 elk op 5 cM. van het midden van het belegstuk. Bij plaatsing van den singel komen de gespen op ongeveer 2 a 3 dM. beneden den rug van het paard te liggen, zoodat, bij het naar voren schuiven van den singel, de ellebogen niet door de uitstekende stooten kunnen worden geraakt. Yoorts bevinden zich aan de achterzijde van het belegstuk nog 2 gespen voor den staartriem. De opzetteugels zijn van koord, ongeveer 0.5 cM. dik, voor zooverre ze door de hieronder te beschrijven katrolletjes aan het hoofdstel loopen. Aan het eene einde zijn ze voorzien van een S vormigen Mg. haak, om ze aan de trensringen te kunnen bevestigen en om het andere einde van een Lr. kap met gesp, waardoor de teugels langer of korter kunnen worden gemaakt. De teugels wor den aan den singel verbonden door een S vormigen Mg. haak, waar aan zich een spiraalveer bevindt, besloten in een Mg. kokertje. De bijzetteugels zijn op dezelfde wijze ingericht, doch niet voorzien van koord. Bij beide teugels zijn de gaten genummerd. Aan de teugels zijn geene passanten bevestigd. De staartriem is voorzien van een dikke wrong van dun gekrispeld pinkenleder, welke is opgevuld met koekaar. Aangezien de longeersingel niet is voorzien van een kussen, zoo moet er bij het gebruik een stuk paardendeken dubbel gevouwen onder worden gelegd. Met een dergelijken singel kan men het paard zeer vlug optuigen, aangezien men de teugels slechts aan de trensringen behoeft te haken. Dat hij verder alle nadeelen opheft, die aan den model longeersingel zijn verbonden, volgt als van zelve uit de beschrijving der inrichting. Cavecons. De neusriem daarvan is aan de binnenzijde te hard en werkt daardoor pijnlijk op het neusbeen van het paard. Dit is

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 364