408 M. Oyer de geheele lengte loopt de weg nagenoeg horizontaal. De kruinsbreedte bedraagt 4 M., de weg is alleen begrind. De houten brug over de Kroëng Hing heefc eene lengte van 12 M. Longbattah Lamreng. Het tracé van dezen weg komt niet op de meergenoemde kaart voor, het is daarom in fig. 1 op Plaat III aangegeven. De lengte van den weg bedraagt 3300 M., nagenoeg over de geheele lengte in ophooging, de kruinsbreedte 4 M. Over de geheele lengte loopt de weg nagenoeg horizontaal en 0.50 a 0.60 M. beneden het bij den aanleg bekende hoogste bandjirpeil. De weg is alleen be grind. De brug over de Kroëng Baroe is 6 M. lang en het brug- gedek ligt 0.50 M. boven bandjirpeil. De afwatering is ver zekerd door 6 buisduikers van 0.4 H. middellijn. Mandarsah-poetih Lampeneroet. Ook het tracé van dezen weg is niet op de reeds meermalen aan gehaalde kaart aangegeven en daarom voorgesteld op fig. 1 van Plaat III. De weg heeft eene lengte van 2500 M. en is over een lengte van 900, M. aangelegd in een moeras de ophooging bedraagt op sommige plaatsen meer dan 2 M. De kruinsbreedte bedraagt 4 M., waarvan 3 M. begrind zijn. De weg loopt over de laatste helft van zijn lengte horizontaal; over de eerste helft een weinig klimmende 0.0015). De eenige houten brug in dit tracé, lang +12 M., is verzekerd tegen bescha diging, door het bruggedek met ijzeren beugels en spoorstaven aan elkander te verbinden. De breedte van de brug bedraagt 3 M.zij ligt met haar dek 0.4 M. boven het, bij den aanleg als hoogste bekende bandjirpeil; opritten liggen onder eene helling van 1:25 a 1:30. Lambaroe Siroen. Het tracé is op de bovenaangehaalde kaart aangegevende weg bestond reeds, doch is aanmerkelijk opgehoogd geworden. De lengte van den weg bedraagt 800 M., de kruinsbreedte 4 M., waarvan 3.50 M. begrind op een onderlaag van klipsteen, dik 10 cM. De weg ligt nagenoeg horizontaal en telt geen bruggen of duikers in zijn tracé.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 417