431 Tot; het uitvoeren dor beweging, vermeld in het slot van 255, wordt een commando vereischt; dit ontbreekt. Het bovenlijf voorover buigen en weer oprichten 256) en de knieën buigen en strekkeu 257) zal zeker langzaam moeten uit gevoerd worden. Het naar beneden laten hangen der armen bij de le beweging' van 256 kan niet de natuurlijke stand genoemd worden. Het woord achterwaarts'' bij de le beweging van 258 kan ver vallen; we zouden wel eens willen zien, dat iemand, terwijl het bo venbeen op zijne plaats blijft, door liet buigen van de knie het on derbeen naar voren brengt. De wedstrijd in het snelloopen 259) ware met meer vrucht te vervangen door eene oefening in het lang volhouden van den looppas zonder buiten adem te geraken; dit is nuttiger dan het hard loopen. Ook is het aan te bevelen om alle oefeningen van dit artikel in volle wapenrusting te herhalen 269), alleen bij die van de 252, 254 en 255 moet dan het geweer weggezet worden. Vierde artikel. Hoewel de inhoud van dit artikel niet rechtstreeks tot het exer citiereglement behoort, zoo moet het opnemen daarvan in de R. S. toch zeer doelmatig genoemd worden. De daarin voorkomende ge dragsregels verdienen in zoo hooge mate de aandacht van den sol daat, met den inhoud daarvan moet hij zoo spoedig mogelijk d. i. zoodra hij voldoende geoefend is om ze te kunnen begrijpenzoo innig vertrouwd worden, dat ze hem als het ware tot een tweede natuur worden, zoodat hij in het heetst van den strijd, bij de grootste lichamelijke uitputting en vermoeidheid ze toch als werktuigelijk opvolgt. Het zij ons vergund slechts een paar opmerkingen in het midden te brengen. Bij punt III van §270 wordt voorgeschreven, dat de soldaat op het hooren van een herhaald scherp gefluit achter zich het vuur on middellijk staakt. Zou het niet beter zijn, dat hij ook hierbij alleen handelt na bekomen last van zijn groepcommandant en zich dus eerst overtuigt of het gefluit werkelijk van dezen afkomstig isvoor al in bedekt terrein zal het kunnen voorkomen, dat het fluiten schijn-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 440