447 is het voetstuk van den art.-stijgbeugel van inkepingen voorzien. Beter zou het zijn daarop hakkels (1) aan te brengen, om het uit glijden van den voet te voorkomen. Bij de Ned. bereden wapens en ook bij de Ind. cavalerie zijn de stijgbeugels van hakkels voorzien. Bij de cav.-stijgbeugels is het oog zeer nauw en zijn de kanten daarvan te scherp. Dit is zeer nadeelig voor den stijgriem. Om hierin te voor zien, zou men eenvoudig de kanten van het oog kunnen afronden. Voor beide modellen van stijgbeugels zou het verkieslijk zijn, om aan den bovenkant van het oog een Mg. rol aan te brengen. Hierdoor zou men slijtage van den stijgriem voorkomen: 1°. omdat dan bij het doorsteken van den riem de wrijving vermindert en 2°. omdat de stijgriem dan zulk een scherpe bocht niet behoeft te maken, om zich dubbel te vouwen. Bijzadels. Hiervan zijn bij het Ned. en Ind. leger drie typen in gebruik. De Ned. cavalerie heeft een ijzeren zadel met beweegbare houten stegen. De Ned. artillerie en de Ind. cavalerie hebben een houten bokzadel met vaste stegen, en de Ind. artillerie heeft den Engel- schen zadel. In hoeverre de zadels in Nederland voldoen, is mij niet bekend. Bij de Ind. cavalerie heb ik echter wel eens klachten hooren uiten over de zadels. Een gebrek dat zeker al die zadels aankleeft is, dat ze niet pas send gemaakt kunnen worden op den rug van het paard. Voorts is de zit van den ruiter bij de bokzadels te hoog boven den rug van het paard, hetgeen bij wendingen nadeelig voor het evenwicht is. Het zadelkussen is niet gemakkelijk voor den ruiter ingericht, daar het in het midden van een vrij harden naad is voorzien. Indien men het stiksel van het zadelkussen over de lengte liet loopen in plaats van z. a. thans over de breedte, dan zou dat veel aangenamer voor den ruiter zijn. Het kussen laat zich dan veel geleidelijker naar het zitvlak vormen. De naad in het midden van het kussen zou voorts geheel moeten vervallen; in de plaats daarvan kan men een dun Lr. belegstukje aanbrengen, b. 2 cM., dat de beide helften van het zadelkussen vereenigt. Proeven, daartoe een jaar lang persoonlijk door mij genomen, leidden mij tot de overtuiging dat (1) Volgens den Instructie-Inventaris zijn do stijgbeugels van hakkels voorzien, liet standmodel bij den A. C. W. heeft echter inkepingen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 456