543 artillerie. Mocht het harnachement der lad. Cav. in dier voege gewijzigd worden dat het zooveel mogelijk met dat der Art. overeenkwam, dan zou de zoo gewenschte eenheid voor beide wapens zijn verkregen. De invoeriüg van een geheel nieuw harnachement zou oogenschijnlijk groote kosten met zich sleepen, doch dat is bij nadere beschouwing zooveel niet. Zoo kunnen b.v. alle bestaande rij hoofdstellen worden gebruikt voor hoofdstellen tot dubbele trens. Alle rijzadels der Art. zou men kunnen behouden om dan over de verschillende eskadrons en batterijen verdeeld te worden, om daar te worden benut bij de africhting van remontepaarden, bij het manegerijden met het kader, carroussel rijden, enz. Tuigdeelen, die komen te vervallen, kan men gaandeweg opgebruiken. De invoering van nieuwe hamen echter zou veel geld kosten, doch daar staat tegenover dat men door de vervanging van Eng. zadels door bokzadels, op den duur veel geld bespaart. Onderhoud van harnachement. Een voorname factor voor de duurzaamheid is het onderhoud. Volgens de bestaande voorschriften mag het leder alleen worden af geveegd, geborsteld, enz. Dit is echter niet voor alle tuigdeelen vol doende. Zoo zou de watertrens b.v. steeds met vet en traan moeten worden ingesmeerd. Er is toch niets nadeeliger voor het leder dan dat het afwisselend nat en droog wordt. Nu is traan ook wel nadeelig voor het leder, doch het belet het doornat worden daarvan. De ondervinding heeft dan ook geleerd dat met traan en vet onderhouden leder veel beter tegen het nat worden bestand is dan leder dat niet wordt ingesmeerd. Het groote aantal watertrenzen, dat steeds wordt verwisseld, zou het m.i. wel de moeite waard maken eens een proef te nemen om deze tuigdeelen met traan en vet te onderhouden. Verder zouden geene nieuwe tuigdeelen in gebruik moeten worden gegeven, voordat ze door den zadelmaker volkomen lenig zijn gemaakt. Nieuwe harde stijgriemen b.v. krijgen juist de eerste dagen van hun gebruik den voornaamsten knak te pakken. Worden ze echter vóór het gebruik een weinig vochtig gemaakt en dan tusschen de handen gekrispeld, dan maakt men ze lenig en voorkomt daardoor slijtage. Bij andere tuigdeelen is het zaak om ze lenig te maken, om schaving te voorkomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 552