547 lepel te voorzien. Daartoe breDgt men tegen de achterzijde 3 Mg. krammen aan, waarin de lepel met even zooveel nokken kan worden gezet. De lepel kan van dun messingplaat worden vervaardigd dateenigs- zins is gebombeerd. De middelste nok van den lepel is voorzien van een gat met spie om liet uitwippen te voorkomen. Door bovendien nog ter weerszijden van den zadel twee Mg. krammetjes aan te bren gen, kan men den zadel geheel inrichten tot het medevoeren van een mantelzak, welke met drie riemen daaraan kan worden bevestigd. De mantelzak zou kunnen worden vervaardigd van donkerblauw of grijs waterproof, en op de een of andere wijze worden uitgemonsterd. Evenals de revolver is de binocle zoo goed opgeborgen, dat men geruimen tijd noodig heeft eer men dat voorwerp kan gebruiken. Voor het nemen van de binocle toch moet men eerst de sacoche openen, daarna den riem losmaken, waarmede de binocle in de sacoche is be vestigd. Vervolgens moet men het étui er uithalen, dit openen en weder opbergen en de sacoche sluiten, alvorens men de binocle voor het gelaat kan brengen. Daargelaten nog dat men voor deze bewe gingen de beide handen nocdig heeft, vordert dit alles te veel tijd. Bij het opbergen van het étui zit de draagriem verder nog in den weg. Nu kan men wel, wanneer het gebruik van de binocle is te voor zien, de sacocheti en het étui openen, en de binocle over den schouder hangen, maar dan is een en een ander hinderlijk voor den ruiter, wanneer hij zich in versnelde gangen moet bewegen. Om in het bovenstaande verbetering te brengen, zou men de volgende wijze van medevoering van de binocle kunnen beproeven. Daartoe zou men het étui aan de achterzijde kunnen voorzien van drie lange stooten, waarmede het aan de rechterzijde van den zadel achter tegen het zweetblad kan worden bevestigd. Daartoe voorziet men het zadel kussen aan de rechterzijde van 2 lederen passanten, terwijl het rechter zweetblad aan de achterzijde een dergelijken passant verkrijgt. Het étui wordt nu door middel van de drie stooten bevestigd. Deze stooten hebben aan het uiteinde een knoopsgat. Wanneer men nu nog drie Mg. knoopen tegen de achterzijde van het étui aanbrengt,, voor bevestiging der stooteinden, dan is de geheele wijziging voltooid. Voor bevordering van het spoedig openen en sluiten van het étui

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 556