549 af te leiden, en zoo ziet men alweder zeer vele soorten van sacochen in gebruik, waarvan er sommige door onbekwame werklieden en van slechte materialen vervaardigd alles behalve tot de sierlijkheid van het geheel medewerken. Hoe gemakkelijk zou hieraan voor den vervolge kunnen worden tegemoet gekomen, indien bij het voorschrijven van wijzigingen in het officiersharnachement, de gewijzigde tuigdeelen tegen betaling bij den A. C. W. konden worden besteld. Daardoor zou de eenvormigheid worden gebaat en men de overtuiging krijgen dat alle officieren in korten tijd zich de gewijzigde voorwerpen hadden aangeschaft. En hiermede eindig ik mijne beschouwingen over liarnachement, in de hoop dat het mij gelukt is, alle bereden officieren te overtuigen hoeveel daaraan nog valt te verbeteren, en hoe men die verbeteringen op de gemakkelijkste en goedkoopste wijze kan aanbrengen. Babakan16 September 1887. W. J. Giel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 558