49 rechts, en daarop dadelijk een stoot links worden toegebracht, dan heeft men eenvoudig tot de laaglinksche parade over te gaan om geheel gedekt te zijn, terwijl men, de handen vrij hebbende, in een oogwenk een stoot kan toebrengen. Het hoofd wordt gepareerd op het commando Omhoog pareert— „Een", Recrutenschool of vIioofd=Weert"Campen's Handleiding. Behalve het verschil in commando, stuit men hier op een groot verschil in de uitvoering. Yolgens de Recrutenschool blijft de man in de positie en pareert met de lade naar boven, volgens Campen trekt de man den rechtervoet bij en is de loop naar boven gekeerd. Bij de samenstelling der Recrutenschool is blijkbaar meer gelet op het geweer, door Campen meer op het belang van den man. Er is veel voor het naar boven keeren der lade te zeggenheel licht kan het vizier worden afgeslagen of beschadigd en het laatste kan ook plaats hebben met bak en sluittoestel, terwijl daarrenboven de rechterhand bij het afglijden van de kolf der tegenpartij kan geraakt worden. Daarentegen zal de lade het bij een welgemeenden slag hard te verantwoorden hebben. Dat echter daargelaten, is de positie van Campen beter, omdat, wordt de slag niet opgevangen, de man heel veel kans heeft dat hem de linkerknie verpletterd wordt, want de tegenpartij zal in vele gevallen de vaart van haar kolf niet kunnen breken en zal dat ook niet willen bjj zoo'n buitenkansje. Wel is de tegenpartij daardoor een oogenblik ongedekt en weerloos, maar wat heeft men daaraan, als men zelf buiten gevecht is gesteld. In de positie van Campen daarentegen, waarbij de achterste voet wordt bijgetrokken, is het hoofd eveneens volkomen gedekt; door den rechten stand van het lichaam is het weerstandsvermogen grooter en, slaat de tegenpartij mis, dan heeft men eene schoone gelegen heid haar een kolfstoot in het gezicht of op de borst toe te brengen, die haar geheel buiten gevecht stelt. De aanmerking van Campen is zeer juist: „Ligt men uitgevallen, „dan vervalt het bijtrekken van den voet." Men strekt de armen in de richting van het bovenlijf uit, dus ook de knie van het linkerbeen is gedekt. 1887, Dl. II. 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 58