Artillerie Als eomdt. der art. y. Sumatra's Westkust, de maj. F. H. Vervat; bij de 13e comp. te Batavia, de 2e It. C. ,T. Beukers. Genie. Bij den gew. en plaats, geniedienst v. Sumatra's Westkust, de maj. P. J. Haver Droeze. Militaire Administratie. Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java, de le lt.-kwm. J. H. Van Baar van Slangenburgh. Geneeskundige Dienst. Bij het hoap. te Batavia, de off. v. gez. 2e ki. G. W. Kiewiet de Jonge, W. Leendertz en A. Sissingh en de tijd. off. v. gez. 2e kl. M. A. Miiller; bij het garn. te Palembang, de off. v. gez. 2e kl. Dr. F. Eeiseger. OVERGEPLAATST Departement van Oorlog. Bij de lie afd., de le It. Jhr. G. J. W. C. II. Graafland. Generale Staf. Bij den gen. staf, de kap. der inf. J. B. Van Heutz. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Als chef van den staf ter Sumatra's Westkust, de kap. van den gen. staf E. K. A. De Neve; als plaats, adjudant te Magelang, de le It. M. F. Blaauw. Infanterie. Bij het 2e bat., de kap. J. H. J. Reiche: bij het 3e bat., de 2e lt. E. W. Ostreig; bij het 5e bat., de kap. IC. W. Steinmetz en de 2e lts. IC. A. Kauffmann en J. M. A. Ter Beek; bij het 6e bat., de kap. A. J. Tengbergen en de le lt. F. C. Hering; bij het 7e bat., de maj. L. Swart bij liet 10e bat., de kap. A. Ernste: bij het 12e bat., de kap. J. H. A. W. Schultze; bij het 14e bat., de le lts. G. A. Piatt en II. F. W. B. E. Von Seijdlitz ICurzbaeh en de 2e lts. A. J. P. Kessler en H. Van Stipriaan Luiscius; bij het 17e bat., de kap. A. E. Albrecbt en de le it. J. Van der Weide; bg het 18e bat., de 2e lt. J. F. Schilham; bij het le dep. bat., de kap. J. Van Hartingsveld bij het 2e dep. bat., de kap. J. F. H. Janssen; bij het garn. bat. v/d 2e mil. afd. op Java, de le lts. II. C. Moll en C. F. Van den Ende; bij het garu. bat. v Atjeli en O., de le lt. A. Visser en de 2e it. J. W. F. Kuijpers; bij het garn. bat. v. Sumatra's Westkust, de le It. P. F. L. C. Lack de Bere; bij het garn. bat. v. Palembang (te Lahat), als adjudant de le lt. H. K. Reimers; hij het garn. hat. v/d W.-afd. v. Borneo, de le lts. C. T. Von Geusau en J. C. Lindgreen bij het garn. bat. v. Amboina en Ternate, de 2e lts. E. M. Uhlenbeek, J. F. L. Kessler en J. Hildering*; bij de garn. comp. v. Benkoelen, de le lt. K. W. Amiot;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 595