GEDETACHEERD bij het sub. kader te Batavia, de le lts. J. D. Augustijn en J. M. R. Laceulle; bij het sub. kader te Semarang, de 2e It. W. W. Onland; bij het strafdet. te Klatten, de kap. Jhr. J. C. Van der Wijck; bij het strafdet. te Ngawie, de maj. O. C. A. De Witt. Cavalerie. Als adj. van den plaats, cav. comdt. te Salatiga, de le It. J. A. Baron Van Heerdt. Artillerie. Bij de 16e eorap. te Soerabaja, de le It. P. «J. Loijsen Dillié; bij de 17e comp. te Tjilatjap, de 2e It. J. C. Van de Velde: bij de 23e comp. te Batavia, de 2e It. J. P. Munting. Militaire Administratie. Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java, de kaps.-int. C. H. W. Boers en L. C. Van Berg en de 2e lt.-kwm. T. Gerdes Oosterbeek; bij de gew. int, v. Atjeh en O., de 2e lt.-kwm. F. W. Arndt; bij de gew. int. y. Sumatra's Westkust, de kap.-int. C. J. Borel; bij de gew. int. v. Palembang en Banka, de kap.-int. J. P. M. Van Hengel; bij den raad v. adm. van het le bat., de le lt.-kwm. V. W. J. Van der Linden; bij den raad v. adm. van het 7e bat., de 2e lt.-kwm. P. L. Van de Kasteele; bij het garn. kleedingmag. te Mr. Cornelis, de 2e lt.-kwm. H. Spree. Geneeskundige Dienst. Bij het garn. te Pontianak, de tijd. off. v. gez. 2e kl. A. W. Gürtler; bij het garn. te Sambas, de off', v. gez. 2e kl. D. L. Stibbe; bij het garn. te Palimanang, de off. V. gez. 2e kl. Dr. A. C. Van Dijk; bij het garn. te Kgawie, de off. v. gez. 2e kl. D. De Oude; bij het garn. te Banjoe Biroe, de off. v. gez. 2e kl. N. C. J. Rahder: bij het garn. te Magelang, de off. v. gez. 2e kl. Dr. A, J. Roux; bij het garn. te Tjilatjap, de off", v. gez. 2e kl. J. H. Anschütz; bij het garn. te Makassar, de off'. v. gez. le kl. Dr. A. J. Helfrich; bij het hosp. te Batavia, de mil. apoth. le kl. J. Heringa; bij het hosp. te Soerabaja, de mil. apoth. le kl. W. Pontier; bij het hosp. te Kota Radja, de mil. apoth. le kl. G. C. De Groot; bij het hosp. te Semarang, de off. v. gez. le kl. M. Albricht en de tijd. off', v. gez. 2e kl. J. Czillag; bij het hosp. te Willem I, de off. v. gez. 2e kl. S. Ujlaki. Infanterie. Bij de le opnemingsbrigade ter Sumatra's Westkust, de kap. D. La Feber en de le lts. N. Ten Broek en J. W. Stoutjesdijk; bij het hoofdbureau van den gen. staf, de kap. J. F. Breijer en de le lts. J. L. Koster en J. A. P. Grevers; bij het 3e esk. te Rijswijk, de le It. H. P. Willemstijn. Artillerie. Bij liet hoofdbureau van den gen. staf, de le It. F. C. Granpré Molière. GESTELD. Genie. Op non-act., wegens overcompleet in zijn rang, de mag. mr. 2. kl. (le It.) B. E. Latzen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 596