bij het 13e bat., de 2e lts. M. P. Munnich, C. Noltenius van Elsbroek, W. P. Broekman en Gr. C. Buiten Bik; bij het 17e bat., de kap. Gr. Silvergieter Hoogstad, de le lts. H. N. Ravesteijn en R. A. Jackson en de 2e It. L. Gr. Yan der Haas; bij het 18e bat., de 2e lts. B. Bangert, P. H. Mathijsen en F. R. Davis; bij het sub. kader te Soerabaja, de kap. J. W. J. Hofman; bij de garn. comp. van Riouw, de 2e It. H. C. De Yoogt. Artillerie. Bij de 9e comp. te Batavia, de kap. K. E. Reek; bij het mag. v. oorlog te Batavia, de mag. mr. 2e kl. C. Molenaar. Militaire Administratie. Bij het hosp. te Padang, de 2e lt.-kwm. J. B. Plas. Geneeskundige Dienst. Bij liet hosp. te Soerabaja, de off. v. gez. le kl. M. M. Bleekrode; bij het hosp. te Padang, de off. v. gez. 2e kl. L. H. Lebbe. OVERGEPLAATST. Departement van Oorlog. Bij de Ye afd., de kap.-int. C. H. W. Boers en de le lt.-kwm. J. H. Yan Baar van Slangenburgli. Generale Staf. Bij den top. dienst, de le It. der Inf. J. Koch en de 2e lt. der Inf. C. A. F. F. R. J. Romswinckel; bij den gen. staf, de kap. der Inf. W. C. Nieuwenliuijzen. Infanterie. Als adj. van den comdt. der Inf. te Magelang, de le lt. F. C. Ilering; bij het le bat., de 2e»lt. J. F. H. Bontenakel; bij het 2e bat., de kap. J. "NV. Hendrix; bij het 3e bat., de le It. W. L. A. G. Sol; bij het 4e bat., de kap. F. P. H. Roersch; bij het 5e bat., de le lt. L. N. O. Wethmar; bij het 8e bat., de kaps. A. Picard en J. H. J. Reiche en de le lt. J. Koose; bij het 9e bat., de kap. L. Yan der Hout; bij het 10e bat., de le lt. F. C. Yan Baar van Slangenburgli als adjudant en de le It. C. J. D. Yan der Star; bij het 12e bat., de 2e lt. P. Boltman; bij het 15e bat., de le lts. H. O. Holwerda en H. C. Hoedt; bij het 16e bat., de kap. Gr. Ruempol Hamer; bij het le dep. bat., de le lt. B. C. Lamie; bij het 3e dep. bat., de le It. J. M. J. L. Du Bois; bij het 4e dep. bat., de 2e lts. C. H. Brack en G-. Knobloch; bij het garn. bat. van Atjeh en O., de kap. J. Bartelds, de le lt. H. J. Muller en de 2e lts. Jhr. J. A. C. Yon Schmidt auf Altenstadt en R, F. De Ravallet; bij het garn. bat. van Sumatra's "Westkust, de le It. A. G. F. A. Anink; bij het garn. bat. van de 2e mil. afd. op Java, de 2e lts. E. K. van der Ven en J. M. Yan GrOgli bij het garn. bat. van Sumatra's Oostkust, de kap. J. C. R. Schenck, de le lt. F. W. II. Tuinenburg en de 2e lt. C. R. W. K. Yan Alderwerelt van Rosenburgh;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 599