3 OPGEDRAGEN. bij het gam. bat. van Celebes, Menado en Timor, de 2e It. W. H, F. A. De Tour- tott Bruijns; bij het garn. bat. van Amboina en Ternate, de le lts. T. Crone cn W. Bronkhorst; bij de garn. comp. van Riouw, de le It. A. F. Meijer; bij het sub. kader te Soerabaija, de le. It. F. P. A. Geluk. Artillerie. Bij de 13e comp. te Batavia, de kap. K. J. Julius; bij de 17e comp. te Tjilatjap, de 2e. It. A. A. Hosang. Militaire Administratie. Bij de gew. int. te Batavia, de kap.-int. H. C. Stokkekker; bij de gew. int. te Semarang, als kap.-int., de kap.-kwm. A. A. C. Ilarting; bij de gew. int. te Soerabaija, als kap.-int., de kap.-kwm. P. Brouwer; bij de gew. int. te Padang, de kap.-int. H. Kits van Heiningen; bij het afd. kleed. mag. te Semarang, de 2e. lt.-kwm. J. H. Stoltman; bij het afd.-tevens garn.-kleed. mag. te Kota Radja, de kap.-kwm. M. Logeman; bij het garn. te Ngawi, de 2e lt.-kivm. J. Kuijk bij den raad v. adm. van het 5e bat., de 2e lt.-kwm. G. J. H. Ferguson. Geneeskundige Dienst. Bij het hoep. te Semarang, de tijd. off. v. gez. 2e kl. M. A. Muller bij het hoep. te Makassar, de tijd. off. v. gez. 2e kl. E. F. Leuzinger; bij het garn. te Semarang, de off. v. gez. 2e kl. R. J. Koppenol. GEDETACHEERD. Genie. Voor den tijd van 5 jaren hij liet leger in Ned.-Indië, de le. It. van het Red. leger J. Grotenhuis. GESTELD. Infanterie. Op non-act. voor den tijd van zes md., de van het leger in Nederland bij dat in Ned.-Indië ged. le lt. F. G. J. Bosscliart. HERSTELD. Genie- In act., boven de formatie, de mag. mr. 2e kl. (le It.) op non.-act. B. E. Latzen. INGETROKKEN. Artillerie. De overplaatsing bij de Ie comp. te Tjilatjap van den 2en It. J. C. Van der Velde. Infanterie. Om naar Nederland terug te keeren, aan de 1e lts. L. C. W. Defize en H. F. Van Thiel. VERGUND. Infanterie. Wegens ziekte naar Nederland terug te keeren, aan den kap. E. D. H. Mac Leod. VERLEEND. Infanterie. Een jaar verlof naar Europa, buiten bezwaar van de lande, aan den len It. L. P. F. Schimpf; twee jaren verlof naar Europa, wegens twaalf jaren onafgebr. dienst in Ned.-Indië, aan den kap. J. E. J. Den Berger en den len It. B. J. Tjassens Keiser;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 600