2 Militaire Administratie. Infanterie. Genie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. Departement van Oorlog. Generale Staf. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Infanterie. Tot lt.-kol.-int., de raajs.-int. J. D. Rolandus Ilagedoorn en G. G. Ouwerling; tot maj.-int., de kap.-int. H, F. C. Yan Cattenburch rot kap.-kwm., de le lt.-kwm. H. J. Osten; tot len lt.-kwm., de 2e lt.-kwm. F. W. Arndt. GEPLAATST. By het 4e bat., de 2e It. F. H. Vroom; bij het 6e bat., de 2e It. D. H. W. O. Mecke; bij het 7e bat., de 2e lts. C. Yon Eelking en W. TT. Hage; bij bet 9e bat., de le It. "NV. C. Keeser; bij het 11e bat., de 2e It. B. Filet; bij het 16e bat., de le It. C. N. J. Kepper en de 2e It. Jhr. C. F. Goldman; bij het 18e bat.; de 2e It. L. K. ,T. Baron Van Untenhove; bij het 2e dep. bat., de le It. J. H. Reurts. Als eerstaanw. genieofïicier in de 3e mil. afd. op Java, de maj. F. D. Kloesmeijer; bij den gew. en plaats, geniedienst v. Sumatra's Westkust, de kap. H. A. G. Von Dentzsch. Bij het hosp. te Batavia, de 2e lt.-kwm. J. W. II. Roeder; bij het afd. kleedingmag. te Batavia, de 2e lt.-kwm. W. J. C. Van Bennekom; bij het garn. kleedingmag. te Padang, de 2e lt.-kwm. W. L. Kraal. Bij het garn. te Magelang, de off. v. gez. 2e kl. H. Van Roijen bij het hosp. te Batavia, de mil. apoth. 2e kl. N. De Graaf; bij het hosp. te Socrabaija, de off. v. gez. 2e kl. T. S. Van Hettinga Tromp. OVERGEPLAATST. Bij de Ve afd., de kap.-int. H. C. Stokhekker; hij de VTTe afd., de kap. van den gen. staf G. P. J. Van Vliet. Bij den gen. staf, de kap. der inf. J. F. Breijer. Als chef van den staf in Atjeh en O., de kap. van den gen. staf. W. T. N. Von Geusau als plaats, comdt. te Batavia, de lt.-kol. der inf. L. T. Van der Upwich bij het plaats, commandement te Batavia, de le lt. der inf. G. L. Stumpff. Als adjudant van den Comdt. van het Leger en Chef van het D. v. O. in N.-L, de kap. W. C. Nieuwenhuijzen; bij het le bat., de kap. W. J. Philips; bij het 2e bat., de le It. D. W. De Jager; bij het 3e bat., de kap. W. C. Meuleman; bij het 4e bat., als adj. de le It. C. A. T. Ebell; bij het 5e bat., de le lt. F. Westerbeek; bij het 6e bat., de 2e lt. K. E. Schutt;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 603