2 Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. Departement van Oorlog. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Infanterie. Bij de gew. int. te Semarang, de 2e lt.-kwm. A. A. C. Zimmer; bij den raad v. adm. van het sub. kader te Batavia, de 2e lt.-kwm. C. F. A. de Wilde; bij het liosp. te Soerabaija, de 2e lt.-kwm. J. F. Verweij. Bij het hosp. te Batavia, de off. v. gez. 2e kl. M. Bueno de Mesquita; bij het hosp. te Soerabaija, de tijd. off. v. gez. 2e kl. C. II. Stratz. OVERGEPLAATST. Bij de Ie afd., de le It. P. L. A. Collard; bij de Ye afd., de le lt.-kwm. F. Gerdes Oosterbeek. Als chef van den staf in de 3e mil. afd. op Java, de kap. van den gen. staf J. B. van Heutsz; als plaats, adj. der stad Batavia, de le lt. der inf. J. H. Geerling. Bij het 3e bat., de kap. J. A. A. In 'tVelt, de le It. J. H. M. R. Kohier als adju dant, en de le It. H. Spruijt; bij het 4e bat., de 2e It. L. T. Musch bij het 10e bat., de le lts. H. G. van Kesteren en G. Reeling Brouwer; bij het 12e bat., de maj. J. A. Vink; bij het 13e bat., de kap. T. P. O. Döderlein de Win; bij het 14e bat., de kap. D. F. van Warmelo; bij het 15e bat., de le lts. H. G. C. Munnich en II. J. Laarhuis en de 2e lts. IT. A. D. Koedijk en A. J. C. van der Sloot; bij het 16e bat., de kap. H. C. Verniers van der Loeff; bij het 18e bat., de kap. J. L. Begemann; bij het 4e dep. bat., de le It. G. H. Berenschot; bij het garn. bat. van Atjeh en O., de maj. W. A. Schneider, de kaps. T. W. J. Buijs en H. M. W. van Meel, de le lts. G. H. Heisterkamp en A. de Leur en do 2e lts. H. van Beusekom, J. J. Brutel de la Rivière en R. van Dorssen; bij het gam. bat. van Sumatra's Westkust, de lt.-kol. F. W. Beeckman en de le lt. II. M. Koolhoven; bij het garn. bat. van Celebes, Menado en Timor, de kap. P. F. van Warmelo en de le It. J. T. Wanjon bij het garn. bat. van de 2e mil. afd. op Java, de le lt. P P. «T. Lignac; bij de garn. comp. van Banka, de 2e lt. R. E. van Dijk; bij de garn. comp. van de Lamp. districten, de le It. H. J. C. van Polanen Petel bij de garn. comp. van Bantam, de le lt, C. D. J. van der Star; bij het sub. kader te Batavia, de kaps. II. Oosterwijk en C. F. G. Götz, de 1 lt. J. II. Geerling en de 2e It. J. M. van Gogh. Genie. Bij den gew. en pl. geniedienst in de 2e mil. afd. op Java (Willem I), de 2e lt. G- F. Steinbuch;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 609