Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. Infanterie. TOEGELATEN. Militaire Administratie. Genie. INGETROKKEN. Infanterie. Geneeskundige Dienst. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Infanterie. bij den gew. en pl. genie dienst van Atjeh en O. de le It. N. Hageman. Bij de gew. int. van Atjeh en O., de le lt.-kwm. G. II. van der Beeke; bij de gew. int. van Sumatra's Westkust, de le lt.-kwm. A. H. Verniers van der Loeff; bij de gew. int. van Celebes, Menado en Timor, de 2e lt.-kwm. J. H. Bongaerts; bij het garn. te Medan, de le lt.-kwm. P. A. Struijvenberg bij het garn. te Fort de Kook, de le lt.-kwm. J. II. van Baar van Slangcnburgh. Bjj den gew. en pl. gen. dienst van Atjeh en O., de off. v. gez. le kl. L. P. C. Süronsen en J. Visser; bij het garn. te Soerabaija, de off. v. gez. 2e kl. P. A. F. A. Maier; bij het garn. te Pangkal Pinang, de tijd. off. v. gez. 2e kl. J. Jespersen; bij het garn. te Buitenzorg, de off", v. gez. 2e kl. Dr. S. Monnikendam; bij het garn. te Klatten, de off. v. gez. 2e kl. J. C. Huijsman; bij het hosp. te Padang, de off. v. gez. le kl. V. Kohier en A. A. Gersen. GOEDGEKEURD. De overplaatsing, door den Civ. en Mil. Gouv. van Atjeh en O., bij het 15e bat., van den len It. II. J. E. "W. E. Dieckmann. Tot den int. cursus bij de He afd. der krijgsschool, en zulks met intrekking van liet hem naar Nederland verleende verlof, de le lt.-kwm. C. F. Julius. GESTELD. Op non-act., als overcompleet in zijn rang, de maj. E. Marcella. De detacheering bij het wapen der inf. van het leger in Nederland, van den len It. A. Jonker. Dc overplaatsing bij het hosp. te Semarang, van den off. v. gez. 2e kl. J. C. Huijsman. ONTHEVEN. Eerv., van de waarneming der betrekking van chef van den staf in de 3e mil. afd. op Java, de kap. der inf. P. A. Ouwens. VERLEEND. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan de le lts. N. J. van Ileum en F. W. Snithger; twee jaren verlof naar Europa, wegens twaalf jaren onafgebr. dienst in Ned.-Indië, aan de kaps. A. F. A. Schultze en C. K. J. van den Bussclie en den len It. Jhr. T. R. J. B. van Grotenhuis van Onstein; nader zes maanden verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. S. de la Parra.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 610