MUTATIËN BIJ HET OFFICIERSKORPS YAH HET NED.-IND. LEGER GEDURENDE DE MAAND NOVEMBER 1887. BENOEMD. Geneeskundige Dienst. Tot off. v. gez. 2e kl., de lieer (arts) M. E. F. Th. Dubois. BEVORDERD. Artillerie. Tot kap., de le It. F. C. Granpré Molière. Militaire Administratie. Tot kap.-kwm., de le lt.-kwm. S. Hissink; tot len lt.-kwm., de 2e lts.-kwm. O. F. Reimmann, F. Luderus, J. Kuijk en S. Spree. GEPLAATST. Infanterie. Als comdt. der inf., tevens plaats, mil. comdt. te Magelang, de kol. F. van Haeften; bij het 4e bat., als adjudant de le It. W. A. Godin; bij hei 10e bat., de kap. J. K. Wijmans; bij het 11e bat., de le It. B. T. C. F. Schmidt en de 2e It. J. H. de Quant; bij het 17e bat., de kap. G. H. L. F. O. Ilgen en de 2e It. E. den Dooren de Jong; Bij het sub. kader te Batavia, de le It. J. C. Bergsma. Artillerie. Bij de 3e comp. te Soerabaija, de 2e It. A. P. A. Loijsen Dillié; bij de 23e comp. te Batavia, de le It. A. B. Fromberg. Genie. Bij den gew. en^plaats. geniedienst in de 2e mil. afd. op Java te Magelang, de 2e lt. F. W. C. van der Staaij en te Willem I, de le It. J. Grootenhuis. Geneeskundige Dienst. Bij liet liosp. te Batavia, de dir. off. v. gez. 2e kl. C. D. Schuckink Kool; bij het garn. te Djokjakarta, de mil. apoth. le kl. J. van Selms. OVERGEPLAATST. Departement van Oorlog. Bij de lie afd., de le lt. der inf. J. M. R. Laeeulle. Generale Staf. Bij den gen. staf, de kap. der inf. G. F. Soeters. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Als adjudant van den comdt. der 3e mil. afd. op Java, de le lt.-adj. W. N. Win- tershoven. Infanterie. Bij de 3e bat., de kap. Hamming en de le lt. D. van Zomeren; bij het 5e bat., de le It. A. B. B. Jansen;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 612