bij het 7e bat., de le It. S. A. Rissink en de 2e It. A. Sieburgh bij het 8e bat., de kap. J. L. Laceulle; bij het 12e bat., de le It. W. A. E. Godin en de 2e lts. J. L. C. Anten en M. W. E. van Bloemen Waanders; bij het 14e bat., de le It. L. J. L. de Moulin en de 2e lts. F. L. W. Raedt van Oldenbarnevelt en M. K. W. F. Scheurer; bij het 15e bat., de '2e lts. A. A. C. Strandes en P. J. Wedjers; bij het 2e dep. bat., de le lts. C. J. van Dort en J. Reerink en de 2e It. J. B. Snepvangers; bij het 4e dep. bat. (resp. te Padang en Fort de Koek), de kap. P. F. W. van der Paardt en de le It. G. A. van Driel; bij het garn. bat. v. Atjeh en O., de le It. D. W. de Jager en de 2e lts. G. Rijpels en M. A. van Heekeren; bij het garn. bat. v. Sumatra's Westkust, de le It. J. Stroeve; bij het garn. bat. v. Sumatra's Oostkust, de kap. W. J. van Stokkum bij het garn. bat. v. d. W.-afd. v. Borneo, de le It. C. F. van den Ende bij het garn. bat. v. Celebes, Menado en Timor, de le It. W. A. J. van der Meulen bij het sub. kader te Batavia, de 2e It. W. C. van Deventer. Artillerie. Tijdelijk, als comdt. der art. in de le mil. afd. op Java, de maj. K. E. Reek; bij de 4e comp. in Atjeh, de kap. J. A. Almerood; bij de 5e comp. te-Salatiga, de 2e It. II. A. van de Yen; bij de 18e comp. te Batavia, de kap. J. H. G, Bruijnis; bij de 22e comp. in Atjeh, de kap. C. J. A. Macpherson. G-enie. Bij de gew. en plaats- geniedienst v. Palembang, de le It. B. G. de Blauw; bij de plaats- geniedienst te Kepahiang, de le It. A. Schadee. Militaire Administratie. Bij de gew. int. v. Celebes, Menado en Timor, de 2e lt.-kwm. K. Musch bij de gew. int. v. Atjeh en O.., als kap.-int. de kap.-kwm. N. J. van den Bent; bij den raad v. adm. van het garn. te Makassar, de 2e lt.-kwm. J. II Bongaerts bij den raad v. adm. van het 6e bat., de 2e lt.-kwm. P. L. van de Kasteele; bij den raad v. adm. van het 7e bat., de le lt.-kwm. J. C. P. K. Wilderink; bij den raad v. adm. van het 10e bat., de 2e lt.-kwm. J. W. H. Roeder; bij den raad v. adm. van het 11e bat., de 2e lt.-kwm. W. A. Nugteren. Geneeskundige Dienst. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst v. Atjeh en O., de off. v. gez. le kl. J. A. B. Masthoff en de off. v. gez. 2e kl. K. D. Keen bij het hosp. te Batavia, de off. v. gez. 2e kl. J. C. Huijsman; bij het hosp. te Soerabaija, de off. v. gez. le kl. L. P. van der Spil; bij het garn. te Batavia, de off. v. gez. 2e kl. J. W. H. Wijsman; bij het garn. te Mr.Cornelis, de off. v. gez. 2e kl. W. Leendertz; bij het garn. te Onrust, de off. v. gez. 2e kl. J, F. Tulleners; bij het garn. te Soerakarta, de off. v. gez. le kl. G. A. van de Roemer; bij het garn. te Bengkalis, de tijd. off. v. gez. 2e kl. E. Baumann. HERSTELD. Artillerie. In activiteit, de le It. A. B. Fromberg.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 613