MUTATIËN «IJ HET OFFICIEltSKORPS YAN HET NED -IND. LEGER GEDURENDE DE MAAND DECEMBER 1886. BENOEMD. Infanterie. Tot mil. oomdt. in Atjeh en O., de kol. H. K. F. Van Teijn en tevens belast met de waarneming der betrekking van Gouverneur van dat gewest, met bepaling dat hij voorschreven functie zal uitoefenen onder den titel van Civiel en Militair Gouverneur van Atjeh en O. Geneeskundige Dienst. Tot tijd. off. V. gez. 2e kl., de Heer L. F. Deeren. BEVORDERD. Infanterie. Tot kol., de lt.-kol. H. K. F. Van Teijn; tot lt.-kol., de maj. H. H. G. Franssen; tot maj., de kap. G. S. Schultz; tot kap., de le It. B. J. Bucker. Administratie. Tot len It.-kivm., de 2e lts.-kwm. C. F. Julius en M. N. Beets. OVERGEPLAATST. Infanterie. Bij het 3e bat., de kap. M. W. C. Van den Brandeler; bij het 4e bat., de 2e It. W. Cath; bij het 5e bat., de 2e It. H. F. J. Rudolph; bij het 8e bat., de 2e It. J. F. M. Dart; bij het 10e bat., de kap. A. Van Veen; bij het 12e bat., de maj. H. J. Knijiï; bij het 14e bat., de le It.-adj. J. W. Libosan, de le It. H. J. Indeweij en de 2e It. H. G. C. Munnich; bij het 15e bat., de 2e It. G. H. Heisterkamp; bij het 2e dep. bat., de 2e It. H. J. L. Homburg; bij het garn. bat. van Atjeh en O., de 2e It. K. J. Van Alphen de Veer; bij het garn. bat. van de 2e mil. afd. op Java, de le It. S. H. J. Reiche en de 2e lts. A. Ij. P. Muller en J. F. Schilham;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 616