4 VERLEEND. Infanterie. Nader zes maanden verlenging van verlof naar Nederland, aan den len It. J. H Reurts en den 2en It. H. C. De Voogt; twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap. W. J. M. Georges en de le lts. H. J. P. De Groot en A. Wijbrandi, ONTSLAGEN. Infanterie. Op verzoek, eerv., wegens volbr. dienstt., met beli. v. recht op pensioen, de kaps. M. Hooghwinkel en J. Hesse. Geneeskundige Dienst. Eerv., wegens voortd. ongeschiktheid voor alle mil. diensten, met beh. v. recht op pensioen, de off. v. gez. 2e kl. J. F. Plet.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 619