NIEUWE P0STENLINIE VAN GR00T-ATJEH. Schetskaart van het btj zette gebied en tracé van de wegen en telefoon verbindingen. -t-4> Fio*. W. Doorsnede over eene Cbuieescbe barali Tiff. 5. Stanclgezicbt vail een Climeesche b ar ak +3.S0 0000 PaJcfin IfroetiQ/Tjoet ±20k- 1.80 G. Plattegrond, van liet de ten sief WacKthuis te Lmo-kar L:400. van Gedah Roem/iif Fi*^. 7. Doorsnede over liet wachthuis 1:100. JJtcer draad 'lattat 'a g<d- tovens lankei <2-OUY.- \-*20 Ii(2.0O> J Co mmI too ens lank tl Blo/eh.BirujJciu ramoe. versperring /rum trctj •atruaermev naar Lamperme' naar Si/noen. Mumfteneraet Jjasmrong lasroe, BLokficZarnsyoeng Doorsnede over eene blindeering op een bastion, l: 10 3^ik~öM2 lpt-— \o-OJ2 'J.X'tJ Fi<r. 8. Leiiffte-doorsnede over de brug te Panteh Perak Fiff.3. Doorsnede over een bastion o met aangebrachte blindeering 1; 50 F po-, 2. Plattegrond van een O deel van bet bastion met aan o-ebrachte blindeering 1.50. O.oo3\dih Fig. 9 Doorsnede over de breedte Panteh Perak 1:|200 Tiff. 10. Profiel van den tramweg met rijweg van de Ceintuurbaan en den straatweg naar Ketapang doea. 1: 100. we ff in den straatweg naar Tig. 11. Profiel van den tramweg met Fi<r. 12. Decanville wagentje tl f.06 am jong" Jfoogste waterstand 13.28 J/aar&rte waterstand &-8//1 10a Profiel van den tramweg zonder rijweg van de Ceintuurbaan en den straatweg naai' Ketapang- doea 1:100. F iff. 11a Profiel van den tramweg- zonder rijweg m straatweg naar Lamjong 1:100. Jnd. Militadr Tijdschrift. Gifioffd- Cc'Ba/a-vt'n float UJ eiriGtr. v P. WGM.Trap.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 624