63 klippen: „koppigheid en beengebreken," zulks bij een nieuwe proef hoogstwaarschijnlijk ook weder het geval zou zijn. Ten slotte nog een enkel woord over hetgeen de heer R. over africhting zijner Preangers en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen opmerkt. Zijn die opmerkingen voor deskundigen bestemd, dan zijn ze, hoe minutieus ook, (b. v. leder van tarief N°. 23) op het zachtst uitgedrukt vrij onbeteekenend en niet eens alle ju;st (model zadelbok ll taille bestaat niet, er is maar een taille)de leek heeft er niets aan. Als hij zegt, dat de tijd der dressuur voor Preangers dezelfde blijft als voor Sandelhout- en Makassarpaarden, zal hij vermoedelijk weinigen vinden, die in dat opzicht met hem instemmen, SoerabaiaMei 1887. C. Sciiieferli, magazijnmeester 2e kl. der Artillerie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 72