83 Per transport 13267.50 Administratiekosten, als Bureaubehoeften en extra schrijfloon697.95 postzegels, briefkaarten, briefomslagen en porto's. 392.19 plakzegels92.70 kleinzegel1.50 advertentiekosten266.05 telegrammen16.07 transportkosten aan bestuursleden48. koeliegeldenkarloon en andere transport middelen55.58 postwisselrecht en provisie aan de admini strateurs van korpsen en garnizoenen175.21 trakt. aan bureau-oppassers en rekeninglooper. 153. gedrukte stukken749.85 provisie aan den rekeninglooper16.70 abonnement op het Handels- en Nieuwsblad.. 60.— diverse kleine uitgaven105.30 2830.10 Verder met de magazijnsonkosten als: aanmaak van deursluitingenf 27.50 pakpapier, lak, touw, spijkers, bindrotting, ijzer- draad, verf, sago en andere pakmiddelen148.69 krandj., étiquetten, bezems en vuilnismandjes. 253.21 herstellingen aan bamboepaggers20.55 bamboestellingen in het rijstmagazijn12.— gasverbruik en meterhuur240.26 telephoon-abonnement105.30 gedruktencognossementen vrachtbrieven goederenlijsten, rekeningen, consentboek, enz. 146.26 schrijfbehoeften108.33 spoorweg- en stoombootvrachten77.52 grobak- en koeliegelden91.95 kar-, tram- en dos-a-dos-gelden103.20 magazijnscorvée177.46 magazijnsknechten411.— loonen aan koetsier, grobakvoerder, tuinman en vaste koelie als begieter, teerder en witter 276.— Transporteere f 2199.23 f 16097.60

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 92