84 Per transport 2199.23 16097.60 belastingf 85. aan rijstzakken, wijnflesscben, kelderflesschen en stopflessclienn 136.03 klerkengeld50. brandassnrantie-premie139.84 gebouwhuurn 1750.— paardenvoeder en beslag, poetsgereerlsehap en veterinaire dienst175. terrein-onderhoud, grint, teer, kalk, gietem- mers, enz., enz25.39 diversenn 155.65 4716.14 Postwissel recht en provisie aan de administrateurs van gar nizoenen, enzn 1419.19 f 22232.93 De winst- en verliesrekening is bevoordeeld geworden met de op den verkoop van goederen en als zoodanig van andere rekenin gen overgeschreven behaalde winst ad..f 28100.45 Saldo van de renterekening183.08 f 28283.53 Zij is bezwaard geworden met afschrijving van de waarde van liet bureau meubilairf 63.05 y0 afschrijving- van de waarde van het magazijnsmeubilair285.05 Tf'jj van de oprichtingskosten730.36 Het nadeelig saldo van do onkosten- rekening ad22232.93 Van de verschillende rekeningen over geschreven posten188.85s f 23500.24 zoodat deze rekening een voordeelig saldo overlaat vanf 4783.28=

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 93