Schietstaat N°. 1. SCHIETEN UIT Artillerie-schietschool. Met granaatkartetsen tegen le Cursus 1889. Kanon Getr. Br. van 12 cM. L. No. 19 liggende op affuit van Doel op 1300 M., bestaande uit 3 Ln. schijven, h. 1.8 b. 15 M., Mikpunt: Het midden van den Gewicht granaatkartets 13.8 KG. Lading 1.5 KG. Buskruit .5 1 1 A I Noramer van het schot. QDCi O O 53 ff N CU O Correctie in (1) bi) aj a S Snelheid en rich- ting van den wind. Ligging van het springpunt waargenomen uit de batterij. Voor Kanon No. doorloopend. of +- in L. M. R. Hoogte in M. boven den grond. 1 102 9 37.5 0 0 A. 2 92 5 id. 31.5 4 13 3 97 5 id. 34.5 0 0 7 4 id. id. id. 0 0 6 5 id. 8 id. 0 0 2 G id. id. id. 9 0 0 A ng. 7 id. id. id. 0 0 4 8 id. id. id. 0 0 3 9 id. id. id. 0 0 0 A 10 104 id. 36 50 2 2 11 id. id. id. 0 0 A 12 id. id. id. 6 M. 0 0 A 13 109 id. id. 6 9 14 id. 9 id. 9 0 0 11 15 M. id. id. 0 0 8 16 17 18 19 20 21 22 23 (1) Voor het boven opgegeven mikpunt. Geweigerd 3 Pijpjes No. 3 van 1877, waarvan de trekker gebroken. Niet gesprongen eene G. K, T. Ontijdig gesprongen geene.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 111