YESTIN GGESCHUT. ongedekte infanterie (diep doel). Oldenbroeksche heide, 27 Mei 1889. 12 cM. L. No. 3, geplaatst op bedding No. 22. op een onderlingeu afstand van 15 M. van elkander geplaatst, voet der voorste schijf. jSo. I N. merk Weder heider. II AT 1 tvt I 225.2 M. Opname van het doel na het vuur. Uitwerking van 28 Gr. K. T. uit 2 kanonnen. (Niet gesprongen projectielen tellen niet mede.) Yoorste schijf: 203 treffers, waarvan 180 door kogels en 23 door scherven. Tweede schijf: 227 treffers, waarvan 196 door kogels en 31 door scherven. Derde schijf: 253 treffers, waarvan 221 door kogels en 32 door scherven. !van de schoten No's. 3 t/m 9 3.5 M. van de schoten No's. 10 t/m 15 7.5 M. Gemiddeld aan- l voorste schijf ruim 7 tal treffers per j tweede idem idem 8; schot in de derde idem idem 9. Gemiddelde aantal treffers per schot in alle schijven ruim 24. Spreiding op de t hoogte 1.8 M. voorste schijf (breedte 15 M. OPHELDERINGEN. Gewild interval50 M. Gewilde springhoogte4 M. HS50 5.1 M. Hieruit volgt dat normaal 15 °/0 aan slagen moeten verkregen worden. 5 mM. opzethoogte; Par. C> I 3 mM. tempeering; 1 mM. opzethoogte en correctie ver plaatst het springpunt in hoogte of zij- 13 delings -jt- X 1 - 0.9 M. Voor het eerste schot werden genomen de normale opzethoogte, correctie en tem peering voor den afstand van 1300 M., bedragende respect. 102, 9 en 37.5 mM. Het eerste schot gaf een aanslag Deze werd als een springpunt (-{-) in De kapiteinbelast met. de leiding van het vuur S.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 112