Hi rekening gebracht en voor het volgend schot dus opzeth.- en corr. met tweemaal Par. C50 verminderd, terwijl tevens, van wege den aanslag, de opzeth. voor 50 M. (d. i. met 5 mil.) vermeerderd werd. Het 2e schot gaf een springpunt en dus werd voor het 3e schot met de Par. C50 voorwaarts gegaan. Dit schot wederom een springpunt gegeven heb bende, zoo werd met de opzeth. en Tempeering van het 3e sehot het vuur voortgezet. Er moesten 7 schoten gedaan worden, het 3e t/m 9e schot, om reden het 6e schot, met een aanslag en niet gesprongen als twijfelachtig in rekening moest worden gebracht. Van de overschietende 6 schoten was slechts 1 geweest, namelijk het 9e schot. Het vuur kon dus met dezelfde tempeering worden voortgezet, met dien verstande dat met de halve Par. C50 voorwaarts werd gecorrigeerd, om reden het doel een diep doel was. Bovendien werd de opzeth. met 0.5 mM. verminderd, om reden de gemidd. Springh. der schoten No's. 3 t/m 9 werd bevonden te zijn 4.4. 0.4 4.4 4 0.4; J- 0.5. De nieuwe springhoogte werd dus 102 2.5 0.5 104, en de nieuwe tem- peering 34.5 1.5 36. Na het 3e schot van dit voortgezet vuur had men reeds 2 aanslagen bekomen, het 11e en 12e schot, dus meer dan verwacht mocht worden (15 °/0). Daarom werd voor Let 13e schot de opzethoogte voor 50 M., d. i. met 5 mM., vermeerderd. Met deze nieuwe opzethoogte werden thans de drie overschietende schoten afgegeven. Dit aantal is te geriDg om uit de uitkomsten dezer schoten met eenige kans op juistheid de aangebrachte correcties te beoordeelen. De gemiddelde opzethoogte was 9 11 8 9 M., dus beduidend grooter dan de normale springhoogte. AVaar- schijnlijk zou men dus bij voortgezet vuur de opzethoogte hebben moeten verminderen. Correctie der breedte-afwijkingen. Na het 4e schot werd de corr. voor de derivatie met 1 mM. verminderd, omreden de parell. afwijking der 4 eerste schoten -L M. naar links bedroeg; 1,00nn„P. i 0.9 S veer 1. Na het 13e schot werd de correctie weder met 1 vermeerderd, om reden de par all. afwijking van de schoten No's. 5 t/m 13 - M. bedroeg; 9 j

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 113