s Schietstaat N°. 2. SCHIETEN UIT Artillerie-schietschool. Met grauaatkartetsen tegen le Cursus 1889. (Gezamenlijk grensschieteu Kanon van 15 cM. L/24 N°. 3, liggende affuit Nü. 3, geplaatst Doel geschat op 3500 M., bestaande uit 3 Ln. schijven, h. 2.8 Mikpunt op den onderkant der voorste schijf. Gewicht gianaat 39 KG' 1 LadinS 6 KG" Buskruit Dewicht granaatkartets 39.1 8 2 s 'z 2 -+ -• i k Nommer van be Ligging van het springpunt, het schot. O .5 o be "o waargenomen uit de batter jj. o O G O 3 co 6 S o EH "3 o üj 3c" O 2 o G O o G« G c cu -Ö -o of In M. 5 G ,S "O -o 6 S bn _o u O 'p3 O N Oh O CU H "cu G cC R. O O O O O "3 L. 2 n 1 1 G.K.T. 141 3 12—4 p 2 A n. g. (+2) A 3 id. 141 2.5) id. id. v 0 0 A •.(-) 3 5 id. id. id. id. p 0 0 A ,(-) 4 7 id. 151 (+5) id. 13-2 (+2) V 0 0 A (-) 5 9 id. 151 7.5) id. id. 10 A 6 11 id. 143.5 7.5) id. 12 5 (+2) 6 M. 12 A li. g. 7 13 id. 143.5 id. id. a n 8 A a(+) (+10) /I A n. g. 8 id. 151 6 12 4 210/ ~n/ p 0 0 9 id. 1 153.5 id. id. 0 0 11 10 id. id. id. id. V/ 0 0 A 11 id. id. id. id. 0 0 20 12 id. id. id. id. 0 0 14 13 Grensschoten ander 14 kanon. 15 16 Numm. Temp. doorl. 17 2 12—4 (+2) P 18 4 id. p 19 6 id. 20 8 IS 2 2) p 21 10 13 (+2) 22 12 12 5 (+2) p 23 (1) "Voor het boven opgegeven mikpunt. Geweigerd geen Pijpjes. Niet gesprongen 3 G.K.T. Ontijdig gesprongen geen G.K.T.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 115