VESTINGGESCHUT. ongedekte Cavalerie. met 2 kanonnen.) Oldenbroeksche heide, 28 Mei 1889. op Bedding N°. 11. b. 30 M. op eenen ouderlingen afstand van 30 M. 10-13, merk gebroken. Weder beneveld. II Opname van het doel na het vuur. Uitwerking" van 18 G.K.T. uit 2 kanonnen. OPHELDERINGEN. (De A n. g. tellen niet mede.) Voorste schijf: 34 treffers, Gegevens uit dé schootstafel. tweede schijf: 135 idem, HS6Ü 10. derde schijf: 160 idem. Par C 1 °/°o l O.T. Gemiddelde springhoogte van de schoten Gewilde springh. =18 M.gewild interval No's 11 en 12: 17 M. 100 M.; 1 O. T. wijzigt interval met 40 M Gemiddeld voorste schijf *£=2 en sprmgb. met 7 M. 1 °/00 wijzigt dracht met 18 M. aantal treffers tweede schijf VV 7.5 Te verwachten aansl. bij voortgezet per schot in de derde schijf 1TG¥°=9 vuur 1 %0. Het le schot werd gedaan met de Spreiding op dej hoogte 2.8 M. Opzeth. en Corr. van de schootstafel voorste sclijjf breede M. voor den geschatten afstand. Daar eene vermeerdering der tem- peering met 3 O. T. het interval met 120 M. zou verminderd hebben en dus ne gatief gemaakt, werd de tempeering slechts met 2 O. T. vermeerderd, waar door het interval 10080, dus 20 M. en de springh. 20 X tang 0 3.66 M. werd. Het le schot gaf een A. n. g.liet 2e schot werd dus gedaan door het andere kanon met dezelfde tempeering, maar De hapite in, belast met de leiding van het vuur (wg.) E.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 116