100 Aangezien deze officieren niet gerekend worden in de sterkte van het wapen, waarvan zij afkomstig zijn, wordt het officierskorps van het Fransche legér door dit voorstel van wet te gelijker tijd met 340 plaatsen uitgebreid. Ook het ambtenaarspersoneel van den Generalen Staf wordt met een dertigtal vermeerderd. (Ally. Mil. Zeituny, 11 Februari 1890.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 119