142 middelen, zoodat in tijd van nood spoedig in de behoefte aan uit breiding bij de depots zal kunnen worden voorzien. De geheele treindienst (Transport Branch van het Commissariat Department) staat onder 1 kolonel, chef (Deputy Commissary Ge neral, Transport) en telt verder in Punjaub en Bengalen: 10 officieren en 23 minderen; in Bombay: 6 officieren en 10 minderen; in Madras: 4 officieren en 5 minderen; in het geheel dus 21 officieren en 38 minderen; de laatsten allen onderofficieren (warrant en non-commissioned officers). Hij kost aan dit personeel jaarlijks 310.395 roepijen, waarvan voor de officieren 259.815 en voor de minderen 50580 roepijen. Deze officieren en minderen behooren tot den treindienst en als zoodanig tot de intendance. Aan jaarlijksch onderhoud voor de gebouwen kost de trein onge veer 7500 roepijen; voor kleeding is gerekend op 9600 roepijen. Voor het beheer van en toezicht op den troepentrein is gerekend op een uitgaaf van 60189 roepijen, en voor pensioenen van drijvers en ander Inlandsch personeel op 18000 roepijen per jaar. De uitgaven in eens zullen bedragen 399.365 roepijen, terwijl de gezamenlijke jaarlijksche onkosten kunnen worden gesteld op 2.842.162 roepijen, makende dit met inbeprip van een post van 657.838 roepijen voor onvoorziene uitgaven een bedrag van 3.500.000 roepijen. De eischen, waaraan bij het ontwerpen van het stelsel moest wor den voldaan, en waarnaar dus de grondslagen en algemeene beginselen vastgesteld en de verdere détailregelingen getroffen zijn, waren in de eerste plaats, dat de geheele treindienst in vredestijd niet meer mocht kosten dan 3.500.000 roepijen 'sjaars; dat een gedeelte van den trein bij den troep zou worden ingedeeld en beheerd (nl. bij de daarvoor aangewezen korpsen de helft van het benoodigde volgens tarief), en dat overigens in eenige depots transportparken gevestigd moesten worden, op vredesvoet zoodanig georganiseerd, dat zij bij mobilisatie snel konden worden uitgebreid. Het aantal korpsen, dat van den voorgeschreven troepentrein vast

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 161