147 Per transport. stalgereedschap (per paard elk 15 lbs. kookgereedschap voor officieren (elk 10 den troep (240 lbs. per voorraden voor den kwartiermeester.. geneesmiddelen en instrumenten (6 kameelen of) kookgereedschap v/h veldhospitaal(l kameel of) bureel Pioniergereedschappen 2 groote bijlen per eomp. 16 15 g pikhouweelen 135 15 schoppen 135 30 kapmessen 270 geweermakersgereedschappen en verwisselstuk ken materieel voor den signaaldienst vervoer van wapens voor zieken en gewonden, (4 kameelen of) betaalmeesterstent en gedrukten officiersmenage (30, tegen 40 lbs. elk).. Bij te voegen de reservemunitie van 30 pa tronen per man (885 X 30 26550 pa tronen, één muildier voor 2 kisten van 600 patronen elk) Totaal 202i 12 2 16 1 242-1 3431 586 23 609 CODip.) Muildieren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 166