148 Specificatie der volgers Aantal. officiersbedienden (één per hoofd) 30 2 stalknechts voor elk paard 16 reserve officiersbedienden (één voor 3 hoofden) 10 4 koks en wasschers per comp 32 2 puckalies (waterdragers) en 2 bhisties (koelies) per comp 32 12 sweepers (vegers) en 4 bildars (mandoors) per regiment 16 Dooly- en dandy-dragers (7 g voor den troep, 3 g voor de volgers) troep: 18 doolies met 6 dragers.... 108 27 dandies „4 108 sirdarso mates9 volgers: 4 dandies met 4 16.. 243 ambulance-bedienden 4 regimentsbazar 2 g 18 Totaal 401, ongerekend muildierdrijvers en opzichters. I

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 167