-rr 149 Tarief, regelende de treinuitrustiug van een regiment (bataljon) Inlandsche infanterie. Sterkte: 8 compagnie├źn; 9 Europeesche officieren, 16 Inlandsche officieren, 80 Inl. onderofficieren, 16 tamboers, 720 soldaten. Totaal Inlanders: 832; voorts 10 paarden en 229 volgers. Tentui trusting: regimentscommandant 150 overige officieren (elk 80 lbs.) 640 Inlandsche officieren en hospitaalsoldaten, (16 -|- 218 tegen 40 lbs. elk) 720 Inlandsche onderofficieren en manschappen, (44 man per tent, of 18-| tent) ambulancetenten, gerekend op 8 zieken van de verplegingssterkte (832 -)- 229 1061, dus 84 zieken, 12 zieken per tent).... -K volgers (5 tenten voor 50 man) 150 2 tenten voor detachementen 4 tent voor de officierstafel (36 lbs. per hoofd). 324 Bagage regimentscommandant 120 640 Inlandsche officieren en hospitaalsoldaten (16 218, tegen 40 lbs. elk) 720 onderofficieren en minderen (elk 30 lbs.) 24480 kookgereedschap voor officieren (elk 10 lbs.). 90 id. minderen (160 lbs. per comp.) 1280 id volgers (10 per hoofd) 2290 stalgereedschap (15 per paard) 150 80 voorraden voor den kwartiermeester 800 Te transporteeren 974 32634 Dl. II, 1890. 10 Gewicht Muildieren. in Eng. ponden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 168