153 Per transport; vier koks en dhobies koks voor drijvers en handwerkslieden vier staljongens voor de paarden een gorowala (grassnijder) met paard (per 2 paarden) idem als voren voor 178 muildieren der batterij koelies (puckalies, bhisties en sweepers) dooly-dragers ambulance bazar handwerkslieden en werklieden Totaal ongerekend trein-muildierdrijvers. Aa n t a 1 37 4 3 4 3 89 6 41 4 8 22 221 Treinuitrusting voor een regiment Europeesche cavalerie. Sterkte6 troops 3 eskadrons 25 officieren, 71 onderofficieren en korporaals, 384 manschappen, 70 officierspaarden en 436 troepenpaar den, totaal 506 paarden. Tentuitrusting regimentscommandant overige officieren (elk 80 lbs.) hospitaalsoldaten hospitaalbediende onderofficieren en minderen (21 tenten, elk voor 22 man) volgers (144 tent, elk voor 50 man) Te transporteeren Gewicht Muildieren. Eng. ponden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 172