174 trent den toestand te brengen en als de 2e colonne een algemeen gevecht tegen de gezamenlijke krachten van Mahmadou-Lamine moest voeren, het optreden van de le colonne in de linie voor te bereiden. De colonne volgt een nauwelijks aangegeven voetpad door het bosch, houdt te Grouta eenige uren halt om mensehen en diereu een weinig te laten uitbla zen, herneemt haren marsch om vier uur en komt 's nachts te Sanoundè, waar zij zich met de 2e colonne vereenigt. De 26 colonne had den 21en December de Falémé verlaten, om zich naar Dianna te begeven. De uitgevoerde marschen zijn in het onder- volgende tableau opgeteekend Datums. Punten van vertrek. Uren van vertrek. Etapeplaatsen. Uren van aankomst Lengte der etapes. in KM. u. min. u. min. 21 Dec. Sansanding 5 30 Goulanga 11 30 22 22 6 Dalafine 10 30 18 UU v 23 24 25 6 6 6 45 Bakolako 10 30 1 10 9 30 17 28 11 Sanoundè Sanoundè, Dianna De afwezigheid van gidsen, de onzekerheid van den commandant Yallière omtrent den marsch van de le colonne, die gewijzigd kon zijn door de vertragingen bij den overtocht van de Falémé, verontrustten den marsch tot Saroudian. Rondom waren de dorpen verlaten, terwijl groote vuren rechts en links ontstoken werden, om de nadering der colonne aan te duiden. Het dorp Saroudian was mij gemeld zwaar bezet te zijn door eene voorhoede van den Marabout. Overeenkomstig de voorschriften, vervat in de marsehorder, had de commandaut van de 2e colonne dadelijk zijne dispositiën genomen, om den vijand met kracht overhoop te werpen en zich in zijn marsch naar Dianna niet te laten ophouden. Tot eiken prijs moest men op den 25en op het rendez-vous present zijn. Daar de spahis van de voorhoede door eene in het hooge gras in de omstreken van het dorp verborgen vijandelijke hinderlaag met geweer vuur ontvangen werden, kwam de colonne dadelijk in bataille op 600 M. van de sagné op een terreinrug, die ons in staat stelde duidelijk de hutten van het dorp te onderscheiden, welke door met geweren bewapende bewoners bezet waren, die vuur gaven op onze tirailleurs. De sectie van 4 berg had haar vuur geopend op den oostelijken ingang van de enceinte, terwijl de le compagnie tirailleurs met hare salvo's de binnenruimte van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 193