188 tapring, inwendig van een kraag voorzien die tegen de borst van het langeveld steunt, en welke tapring een schroefdraad vóór op 't ach terstuk vat) was ééne minuut noodig. Armstrong construeerde op analoge wijze een voorlaad- en een ach- terlaadkanon. Aan Armstrong was te voren de eisch gesteld, dat èn kaliber èn gewicht van zijn ontwerp moesten overeenstemmen met die van den 9-pouder, een cavalerie-kanondit kaliber en dit gewicht bedroegen respectievelijk 6,35 cM. en 172 KG.; de Y0. met een ladingsquotiënt bedroeg 427 M. Armstrong verkreeg in een schijf van 3,66 M. in het vierkant op 2000 M. 65 (vijf en zestig) treffers per schot. (1) Te Shoeburyness werden ten slotte twee verdeelbare kanons van slechts 6,2 cM. beproefd, wegende respectievelijk 172 en 182 KG., met bestemming voor Afghanistan het bleek, dat laatstgenoemd kanon voor het samenstellen minuut vorderde, terwijl het uit elkander nemen in slechts 25 secunden afliep. De losse deelen wogen 91,70 en 20,5 KG. Het schijnt dat de voorkeur gegeven werd aan den 6,35 cM., althans dezen vinden wij kort daarna terug in Afghanistan en bij Teb-el-Kebir; in 1879 verdreven de Engelschen door middel van granaatkartetsen uit dit verbeelbaar kanon de Afghanen op ruim 2000 M. afstand uit eene sterke positie. Krupp's 6,5 cM. bergkanon was eene belangrijke schrede voorwaarts op het gebied der verdeelbare kanonnen. Eerstens was zijn kanon een achterlaadkanon; maar bovendien verhoogde hij het ladingsquotiënt tot dat van onze tegenwoordige veldvuur- monden, °'7B7 waarbij het projectiel eene lengte verkreeg van niet minder dan 3,5 kalibers; op 1500 M. vurende, bedroeg de BS50 slechts 1,5 M., de HS60 nog geen Meter (alzoo overeenkomende met de spreiding van ons veldkanon)de totale lengte van het aan geschroefde stuk was dan ook tot de lengte van onzen 7,5 cM. Yeld, 1,80 M., opgevoerd; het totaalgewicht met sluitstuk bedroeg, dank zij het kleine kaliber, slechts 180 KG. Het kanon werd gekoppeld (1) Ter vergelijking: de 7,5 cM. Krupp en de 7,5 cM. Uehatius schoten op 1500 M. in een eskadronssohijf 60 treffers per schot.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 207